Mina sidor
     
011-440 15 15
Kundservice
Visa priser
inkl. moms

0,00Kr 
Vi strävar efter 100% kundnöjdhet.
ok Input från RKV
DK väntar på input från RKV
Välkommen till oss!
Hos oss hittar du allt du behöver till ditt kontor
till bra priser, med hög service och snabba och säkra leveranser.
Fördelar med oss
Ett inköpsställe
Du sparar tid och därmed pengar.
En kontaktperson
Som kan just ditt behov och erbjuder
lösningar anpassade för din verksamhet.
En leverans
av material direkt till dig.
En faktura
vilket leder till mindre administration
och enklare hantering.
Marknadens bredaste sortiment
Vi tar fram det du vill ha.
Över 35års branscherfarenhet
Vi kan det vi säljer.
Hög servicegrad
Vi vet värdet av nöjda kunder.

Inköpskanaler
7 enkla inköpssätt
butiker Butiker
med personlig service.
butiker Webshop
när du själv vill.
butiker Fältsäljare
som känner dig och
din verksamhet.
butiker Skåpsfunktion
när du vill få tid över.
butiker Innesälj via
telefon 011-440 15 15
fax 011-440 15 10
mail info@kontorab.se

 
Titel
Kvalitetsarbete

Vi arbetar ständigt med att förbättra våra rutiner så att våra kunder ska vara nöjda med oss.
Vi arbetar även med våra interna rutiner så att arbetet ska underlätta vilket gör att kunderna får snabbare och effektivare service.

Miljöcertifiering
Vi är miljöcertifierade enligt ISO 14001 sedan december 2004
Kontorab bedriver handel med kontorsvaror, datatillbehör samt adm. tjänster, vårt miljöarbete baseras på kretsloppstanken, vår vision är att erbjuda produkter och tjänster som har lägsta möjliga miljöpåverkan. Den policy vi beslutat oss för att följa innebär:

Miljöarbetet angår alla och bygger på delaktighet från anställda, kunder och leverantörers sida.
Vi skall arbeta för ständig förbättring och förebyggande av föroreningar.

Miljöhänsyn skall vara en naturlig del av vår affärsinriktning och integreras med verksamheten.
I de fall det förekommer produkter som svarar mot officiella miljömärkningar såsom Svanen,
Bra Miljöval och Paper Profiles verksamhetsområde skall vi, om möjligt, erbjuda våra kunder dessa.

Miljöarbetet utvecklas kontinuerligt och vi skall följa denna utveckling för att så snart som möjligt utnyttja ny kunskap inom området och låta sådana komma våra anställda och kunder till del.

Vi ska påverka, ställa krav och samarbeta med våra leverantörer för ständiga förbättringar i vårt sortiment

Vi skall alltid följa tillämplig miljölagstiftning, föreskrifter och övriga krav som vår verksamhet berörs av.

Kvalitetscertifiering
Kontorab är kvalitetscertifierade enligt ISO 9001 sedan augusti 2006.

Vi arbetar ständigt med att förbättra våra rutiner så att våra kunder ska vara nöjda med oss.
Vi arbetar även med våra interna rutiner så att arbetet ska underlätta vilket gör att kunderna får snabbare och effektivare service.

Vill du veta mer om vår miljö-och kvalitetsarbete är du välkommen att kontakta info@kontorab.se.