Mina sidor
     
011-440 15 15
Kundservice
Visa priser
inkl. moms

0,00Kr 
Vi strävar efter 100% kundnöjdhet.
ok Input från RKV
DK väntar på input från RKV
Välkommen till oss!
Hos oss hittar du allt du behöver till ditt kontor
till bra priser, med hög service och snabba och säkra leveranser.
Fördelar med oss
Ett inköpsställe
Du sparar tid och därmed pengar.
En kontaktperson
Som kan just ditt behov och erbjuder
lösningar anpassade för din verksamhet.
En leverans
av material direkt till dig.
En faktura
vilket leder till mindre administration
och enklare hantering.
Marknadens bredaste sortiment
Vi tar fram det du vill ha.
Över 35års branscherfarenhet
Vi kan det vi säljer.
Hög servicegrad
Vi vet värdet av nöjda kunder.

Inköpskanaler
7 enkla inköpssätt
butiker Butiker
med personlig service.
butiker Webshop
när du själv vill.
butiker Fältsäljare
som känner dig och
din verksamhet.
butiker Skåpsfunktion
när du vill få tid över.
butiker Innesälj via
telefon 011-440 15 15
fax 011-440 15 10
mail info@kontorab.se

 
Titel
Betalningsvillkor
Allmänna försäljningsvillkor
Dessa Allmänna Försäljningsvillkor gäller mellan Kontorab AB och Kund. Med Kund menas Part som beställt varor eller tjänster från Kontorab AB. Om Kund har ingått i ett separat avtal med Kontorab AB har det avtalets definitioner och villkor företräde framför dessa Allmänna Försäljningsvillkor för det fall det skulle föreligga motstridigheter. I de fall Kontorab AB säljer till privatpersoner har Distanshandelslagen och Konsumentköplagen företräde för dessa Allmänna försäljningsvillkor.


Betalningsvillkor och fakturaavgifter
För standard kontorsmaterial gäller 30 dagar netto. För specialprodukter, tryck-och reklamprodukter samt kapitalvaror gäller 10 dagar netto. Om påminnelse av betalning sker debiteras 60 kr i lagstadgad påminnelseavgift. Efter förfallodagen debiteras dröjsmålsränta 24%. Från 1/3 2017 kommer en avgift för pappersfaktura debiteras med 19 kr.


Priser
Kontorab AB presenterar samtliga priser exklusive moms. Vi reserverar oss mot eventuella ändringar vi inte råder över själva, som exempelvis ändrade råvarupriser, valutaförändringar eller ändrad moms samt förbehåller sig rätten att från tid till annan ändra priser. Med reservation för lokala avvikelser, slutförsäljning samt tryckfel gällande priser, artikelinformation och liknande. Kontorab AB förbehåller sig även rätten att fakturera +/- 10% på tryck och presentreklam.


Ägarförbehåll
De levererade varorna (inklusive ev. tillbehör) säljs med ägarförbehåll och förblir således Kontorab AB:s egendom till dess att kunden har erlagt hela köpesumman med tillägg av räntor och kostnader samt eventuella ytterligare utgifter beträffande det sålda som Kontorab AB har erlagt för kundens räkning. Till dess att äganderätten har övergått till kunden är kunden skyldig att på lämpligt sätt handha det levererade, däribland att förvara och underhålla det sålda enligt föreskrifterna, att brand-, stöld- och vattenskadeförsäkra det sålda till full- och nyvärde och i övrigt inte göra några som helst ändringar utan Kontorab AB:s skriftliga samtycke. Kunden förpliktar sig att inte flytta, pantsätta, hyra ut, låna ut eller att på annat sätt disponera över det levererade utan Kontorab AB:s samtycke till dess att äganderätten övergår till denna.